Indeksijäädytyksen voimaanjättämisestä

1.9.2017

Indeksijäädytysten voimaanjättäminen iskee kaikkein heikoimpiin 
E l ä k k e e n s a a ji e n K e s k u sliit t o E K L r y o n p e t t y n y t sii h e n , e t t ä h allit u s o n j ä t t ä m ä s s ä v o i m a a n t e k e m ä n s ä s ä ä s t ö p ä ä t ö k s e n i n d e k s ei h i n liit t y e n . J ä ä d y t y s l ei k k a a r e a ali s t a o s t o v o i m a a j a al e n t a a s o si a alit u r v a n t a s o n p y s y v ä s ti al e m m all e k e h it y s u r all e m y ö s t u l e vi n a v u o si n a j a v u o si k y m m e n i n ä . T ä m ä t a r k o it t a a s u u r t a j a p y s y v ä ä h ei k e n n y s t ä m a a m m e el ä k k e e n s a a jill e , mi k äli j ä ä d y t y s t ä ei h y vit e t ä t ä y si m ä ä r äi s e n ä t u l e vi e n i n d e k sit a r ki s t u s t e n y h t e y d e s s ä .
Useiden perusturvaetuuksien tasoa on leikattu vuosina 2016 ja 2017. Vuonna 2015 Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea moitti Suomen sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa riittämättömäksi. Tässä tilanteessa indeksijäädytysten purkaminen olisi ollut välttämätöntä.
Pientä positiivisuutta EKL näkee täyden takuueläkkeen nostamisessa 15 eurolla sekä eläkettä saavan hoitotuen perusosan nostamista noin 8 eurolla kuukaudessa. Lisäksi parlamentaarisessa työryhmässä sovitun mukaisesti yleisradioveron rakennetta muutetaan siten, että kaikkein pienituloisimmat vapautuvat verosta.
Eläkeläisköyhyyden ongelmaa ei edellä mainituilla toimilla kuitenkaan hoideta, toteaa Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja Simo Paassilta.
Ihmettelemme suuresti, ettei todellista poliittista tahtoa löydy eläkeläisköyhyyden torjuntaan. EKL ei luovu tavoitteestaan, että pienituloisten taloudellisen tilanteen parantamiseksi toteutettaisiin kansaneläkkeen reilu tasokorotus. Sitä kautta nousisi myös kansaneläkettä saavien määrä ja useampi pientä työeläkettä saava saisi helpotusta elämäänsä. EKL ei odota, että sen ajama täyden kansaneläkkeen korotus takuueläkkeen tasolle tehtäisiin kerralla, mutta työ olisi nyt lopultakin pitänyt aloittaa, jatkaa Simo Paassilta.
EKL:n usko nykyhallituksen tahtoon tässä asiassa alkaa olla lopussa. Liitto odottaa mielenkiinnolla asian tiimoilta ennen ensi vaaleja annettavia lupauksia.
Lupaukset yhdenvertaisesta verokohtelusta palkan- ja eläkkeensaajien välillä saadaan Lupaukset yhdenvertaisesta verokohtelusta palkan- ja eläkkeensaajien välillä saadaan unohtaa unohtaa
Hallituspuolueet korostivat vaalipuheissaan yhdenvertaista verokohtelua eläkkeensaajien ja palkansaajien välillä. EKL on edellyttänyt, että näistä puheista pidetään kiinni. Nyt on hallitus keventämässä työn verotusta 270 miljoonalla eurolla. Tällä päätöksellä hallitus katsoo täyttäneensä kilpailukykysopimukseen liittyvät veronkevennykset hallituskaudella.
Vastaavaa kevennystä ei olla antamassa eläkkeensaajille. Palkansaajille mahdollisesti annettavat veronkevennykset on ilman muuta toteutettava myös eläkkeensaajien kohdalla, päättää puheenjohtaja Paassilta.
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Lisätietoja
 
puheenjohtaja Simo Paassilta, 050 522 1201
Tiedote word-muodossa Tiedote pdf-muodossa
MIKÄ ON EKL? – Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja – Perustettu 1962, takana jo 55 vuotta aktiivista toimintaa – Lähes 85 000 jäsentä 325 yhdistyksessä
 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry Haapaniemenkatu 14 PL 168 00531 Helsinki Avoinna ma 9.30 - 16.00 ti – pe 8.30 – 16.00 Puh. (09) 612 6840
 
Linkit Linkit » www.elakkeensaajat.fi » Päivitä tilaustietosi
Sähköposti Sähköposti ekl@elakkeensaajat.fi