Järjestöpäivät (JäPä) 9.-10.9.2020

”Liiton hallitus päätti etäkokouksessaan 4.6.2020, että liiton Järjestöpäiviä ei pidetä Himoksella 9.-10.9.2020, vaan ne siirretään järjestettäväksi vuonna 2022 Joensuussa pidettävien 60-vuotisjuhlien yhteydessä. Eläkkeensaajien Keskusliiton toiminnassa jäsenet, ja heidän terveytensä turvaaminen, ovat ykkösasioita. Tämän takia emme olemassa olevan tiedon valossa voi ottaa riskiä siitä, että liiton tulevilla järjestöpäivillä, jossa olisi koossa useita satoja, jopa tuhat, jäsentä joku sairastuisi koronaan.

Koronakriisi on vaikuttanut ihmisten ja järjestöjen arkeen monin eri tavoin. Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa. Samanlaista harkintaa joutuu myös Eläkkeensaajien Keskusliitto tekemään omia tapahtumiaan järjestäessä. Suurin harkinnan paikka liittomme hallituksella oli nyt kun piti päättää 9. – 10. syyskuuta järjestettäväksi suunniteltujen järjestöpäiviemme kohtalosta

Uuden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön julkistaman, ohjeistuksen mukaan Ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden, pitää edelleen välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Tämä johtuu siitä, että elimistön puolustuskyky heikkenee, kun ikää karttuu. Yli 70-vuotiaita kehotetaan liikkumaan turvallisuusasiat huomioiden ja heitä voi tavata, mutta ulkona, käsihygieniasta huolehtien ja turvavälit muistaen. Vieraillessa tulee vältellä kättelyä ja halaamista eikä kannata työntyä toista lähelle. Hengitystiet kehotetaan suojaamaan kertakäyttöisellä liinalla, jos hengityssuojainta ei ole saatavilla.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) laajan aineiston perusteella ikä on merkittävä riskitekijä. Myös THL:n seurantatilastojen mukaan suurin osa Suomessa koronavirustautiin menehtyneistä on ollut yli 70-vuotiaita. Uudet mallinnukset vahvistavat (Ilta-Sanomat 27.5.2020), että koronavirus leviää sisäilmassa jo pelkällä puhumisella. Mallinnuksissa tarkasteltiin muun muassa tilassa vietetyn ajan, ihmismäärän sekä yskivien ihmisten lukumäärän vaikutuksia. Pelkästä puhumisesta syntyy tartuntaan riittävä hiukkaspilvi, jos ihmisiä on yksi neliömetriä kohden”