Järjestötyövideo

 VARSINAIS-SUOMEN JÄRJESTÖTYÖTÄ TEHDÄÄN NÄKYVÄKSI VIDEOLLA!

Alueen järjestötyötä esittelevä video on julkaistu. Videolla
järjestötyössä mukana olevat henkilöt kertovat omin sanoin siitä,
mitä järjestöt heille merkitsevät ja miten järjestötyö auttaa
arjessa, sosiaalisten suhteiden rakentamisessa, työllistymisessä ja
vaikuttamisessa.

Keskeinen teema videolla kuultavissa kommenteissa on, että
järjestöissä toimiminen parantaa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä
sekä tuo apua monille.

Yhtenä tavoitteena videoilla on kertoa järjestötyöstä ja sen
merkityksestä kuntavaaleissa ehdokkaina oleville. Tarkoituksena on,
että tulevat kuntapäättäjät tuntisivat oman kuntansa
järjestökenttää ja ottaisivat yhteyksiä järjestöihin. Näin
päättäjät ja järjestöt pystyvät toimimaan entistä paremmin
yhdessä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Varsinais-Suomen videolla on mukana myös piispa Mari Leppänen!
Löydät videomme täältä:

https://www.youtube.com/watch?v=JmkL6ExGDh0 [1]

  ·       Varsinais-Suomen järjestövideo on osa laajempaa
järjestövideoiden sarjaa, jossa on tehty maakuntakohtaisia videoita.
Kaikki videot ovat katsottavissa ja vapaasti hyödynnettävissä
maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan verkkosivuilta:
https://www.verkostojarjestot.fi/jarjestotyota-tehdaan-nakyvaksi-videolla/
[2]

  ·       Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta
valtakunnallinen toimija, joka edistää maakuntien järjestöjen
keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisen
vuoropuhelua. Toimikaudella 2021-2022 Varsinais-Suomen
113-sotejärjestöjen neuvottelukunnan edustajana toimii Lounais-Suomen
Lihastautiyhdistyksen ja Avustajakeskuksen toiminnanjohtaja Sirke
Salmela.

  ·       Videot on toteuttanut joensuulainen viestintätoimisto Rookie
Communications Oy yhteistyössä sosiaaliturvayhdistysten
neuvottelukunta Sotunetin kanssa. Videoiden tuottajana on toiminut
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.

Lisätietoja:

Sirke Salmela, toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry

Lounais-Suomen Avustajakeskus

puh. 0414567071